Wetland Ambience / Kosteikon tunnelma / WPC

Ten years we were living next to wetlands. Water and the marsh plants formed their own mystic ecosystem like a jungle that enriched the environment and would certainly affect the soil moisture balance like a mire. Then the surrounding forest was fully cut. The wetland lost, will it ever come back? / Asuimme kymmenen vuotta kosteikon vieressä. Vesi ja kosteikkokasvit muodostivat oman mystisen viidakkomaisen ekosysteeminsä, joka rikastutti ympäristöä ja vaikutti varmasti soiden tapaan maaperän kosteustasapainoon. Sitten tehtiin ympäröivän metsän paljaaksihakkuu. Kosteikko hävisi, tuleekohan se koskaan takaisin?

https://dailypost.wordpress.com/photo-challenges/ambience/