Me Again / Minä taas

An addition: This is the red squirrel or Eurasian red squirrel (Sciurus vulgaris) / Lisäys: Tämä on punaorava (Sciurus vulgaris)

The gray squirrel (Sciurus carolinensis) is larger and more powerful than the red squirrel, and the more successful newcomer will destroy the original representative of European natural. / Harmaaorava (Sciurus carolinensis) on punaoravaa suurempi ja voimakkaampi, ja luonnossa menestyksekkäämpi tulokas hävittää eurooppalaisen luonnon alkuperäisen edustajan.