Windy Evening / Tuulinen ilta

Mainokset

Dense / Tiheä / WPC

Dense autumn colours and vegetation in Lentuankoski (Lentua rapids), North Karelia. / Syksyn värit ja tiheä kasvillisuus Lentuankoskella, Pohjois-Karjalassa.

https://dailypost.wordpress.com/photo-challenges/dense/